Siirry pääsisältöön

29.06.2022

Billnäsin ruukin gallerian kesänäyttely 2022

Billnäsin ruukin gallerian kesänäyttely esittelee neljä kansainvälistä taiteilijaa Raaseporista

Billnäsin ruukin kesä esittelee jälleen uuden elämän saaneita entisiä teollisia tiloja. Vuonna 1905 rakennetussa lähettämörakennuksessa toimii suklaatehtaan ja kauppatilojen lisäksi torstaina 30.6. ovensa avaava kesägalleria. Galleria esittelee neljä raaseporilaista taiteilijaa, joiden kaikkien uraa leimaa kansainvälisyys.

– Lähettämö oli Billnäsin ruukilla  aikanaan juuri se paikka, josta ruukin työntekijöiden osaavien mielten ja kätten työt lähtivät matkaan lähes kaikkialle maailmaan. Tuntuu todella hienolta, että saamme näissä tiloissa esitellä paikallisia mutta samaan aikaan hyvin kansainvälisiä taiteilijoita ja heidän töitään, toteaa gallerian kesänäyttelystä vastaava Bettina Korhonen.

Näyttelyn taiteilijat ovat Tanja Is, Olli Muurainen, Merja Nieminen ja Panu Ruotsalo. Näyttely on avoinna heinäkuun ja elokuussa kaksi ensimmäistä viikkoa päivittäin sekä elokuun lopun viikonloppujen ajan.

– Näyttely on vahva osoitus alueemme kansainvälisyydestä mutta samalla myös kuvataiteen kielen kansainvälisyydestä. Vaikka osa näyttelyn teemoista on hyvin henkilökohtaisia, ne koskettavat samalla ihmisiä kaikkialla maailmassa. Maailman ja sen muuttumisen kokeminen henkilökohtaisen kautta on neljän tekijän töitä yhdistävä vahva teema, Korhonen pohtii.

Kuvataiteilija Tanja Is on tuonut esillä ”Mouth of nature / UNDERbaraLIV” -nimisen näyttelykokonaisuuden, joka käsittelee seksuaalisuuden, myyttien ja luomisvoiman teemoja. Isin teoksissa erilaiset tekniikat ja materiaalit sekoittuvat toisiinsa luoden hetkin harkitun kaoottisenkin kuvan oman aikamme ihmisarjesta.

Yrittäjä Olli Muuraisen ensimmäinen taidenäyttely nähtiin Billnäsin ruukilla kevään 2022 aikana. Näyttelyn avulla Muurainen keräsi 36 000 euron tuoton Kirkon ulkomaanavun kautta Ukrainan sodan uhrien, Naisten pankin toiminnan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Nyt esillä olevat työt ovat osa kevään ”Näen suljetuin silmin” -näyttelykokonaisuutta.

Kuvanveistäjä Merja Niemisen keramiikka, veistokset ja installaatiot kertovat epävakauden, muutoksen ja haavoittuvuuden teemoista. Osa näyttelyn töistä on valmistunut Tanskassa viime talvena vietetyn residenssijakson aikana. Niemisen teoksia on ollut laajalti esillä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa Hänet on palkittu ykköspalkinnolla brittiläisessä Lumen Prize -kilpailussa creative coding – kategoriassa.

Kuvataiteilija Panu Ruotsalo tutkii henkilökohtaisia kokemuksia abstraktien maalaustensa kautta. Ruotsalon töitä on nähty näyttelyissä muun muassa New Yorkissa ja Lissabonissa. Ruotsalo kertoo kuvataiteen olevan hänelle matka omiin kokemuksiin ja tunteisiin. Abstrakti esitystapa on Ruotsalolle luontevin tapa tunteiden ja tuntemusten tutkimiseen ja kuvaamiseen.

Billnäsin ruukin galleria on avoinna seuraavasti:
30.6.–14.8. päivittäin kello 10–18
20.-21.8 ja 27.–28.8. (viikonloput) kello 10–18
Osoite: Ruukintie 7, Billnäs, Raasepori

**************

Billnäs bruks galleris sommarutställning 2022

Billnäs bruks galleris sommarutställning presenterar fyra internationellt kända konstnäter från Raseborg.

Billnäs bruks sommar presentar återigen före detta industriella utrymmen som fått ett nytt liv. I byggnaden som kallas Lähettämö fungerar förutom en blomsterhandel och en chokladfabrik även ett sommargalleri som öppnar sina dörrar 30.6. Galleriet presenterar fyra konstnärer från Raseborg vars karriärer präglas av internationalism.

– Lähettämö I Billnäs bruk var under sin tid den plats varifrån brukets kunniga händers och sinnens verk for ut nästa överallt I världen. Det känns väldigt fint att vi I dessa utrymmen får presentera lokala men samtidigt väldigt internationella konstnärers arbeten konstaterar Bettina Korhonen som ansvarar för sommarens utställning.

Utställningens konstnärer är Tanja Is, Olli Muurainen, Merja Nieminen och Panu Ruotsalo. Utställningen är öppen under alla veckor I juli och under de två första veckorna I augusti samt under slutet av augusti under veckosluten.

– Utställningen är ett starkt bevis av regionens och samtidigt bildkonstens internationella prägel. Fastän en del av utställningens teman är väldigt personliga berör de på samma sätt alla människor runtom I världen. Att uppleva världen och dess förändringar genom det personliga är det tema som kraftfullt förenar alla dessa fyra utövare reflekterar Korhonen.

Bildkonstnären Tanja Is bidrar med en helhet som heter “Mouth of nature / UNDERbaraLIV” med motiv som behandlar sexualitet, myter och skaparkraft. I hennes verk blandas olika tekniker och material med varandra så att det skapar stundvis en genomtänkt men kaotisk bild om vår tids mänskliga vardag.

Företagaren Olli Muurainens första konstutställning sågs I Billnäs bruk under våren 2022. Med hjälp av utställningen samlade Murainen en summa på 36 000 euro via Kyrkans utlandshjälp för att stödja offren I Ukrainas krig, Kvinnobanken och den lokala kulturverksamheten. De nu utställda konstverken är en del av “Jag ser med slutna ögon”-utställningshelheten.

Skulptören Merja Nieminens keramik, skulpturer och installationer avbildar ostabilitet, förändring och sårbarhet. En del av utställningens konstverk har färdigställts under en residensvistelse I Danmark under den gångna vintern. Nieminens verk har varit vitt utställda båda I Europa och Förenta staterna. Hon har fått första pris I den brittiska Lumen Prize-tävlingen I creative coding-kategorin.

Bildkonstnären Panu Ruotsalo utforskar personliga upplevelser genom abstakta målningar. Ruotsalos verk har varit utställda I bland annat New York och Lissabon. Ruotsalo säger sin bildkonst vara för honom är en resa till de egna erfarenheterna och känslorna. Det abstrakta bildspråket är för Ruotsalo det mest naturliga sättet att utforska och avblida känslor och förnimmelser.

Billnäs bruks galleri är öppet enligt följande:
30.6.-14.8. dagligen kl 10-18
20-21.8. och 27-28.8. (veckoslut) kl 10-18
Adress: Bruksvägen 7, Billnäs, Raseborg