Siirry pääsisältöön

Tietosuojaseloste

Päivämäärä: 15.11.2023

Rekisterinpitäjä

Billnäsin ravintola ja nautinto Oy

Ruukintie 8, 10330 Billnäs

Y-tunnus: 0877025-3

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Nimi: Katri Kärkkäinen

Sähköposti: katri.karkkainen@billnas.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja ainoastaan markkinointitarkoituksiin uutiskirjeen tilaajilta. Tietoja käytetään lähinnä markkinointimateriaalien ja uutiskirjeiden lähettämiseen rekisteröityjen suostumuksen perusteella.

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista markkinointitarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistamista. Poistamme tiedot kohtuullisen ajan kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta keräämiämme henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, ellei laki sitä vaadi.

Tietojen suojaaminen

Henkilötietoja säilytetään turvallisesti ja suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein, jotta estetään tietojen luvaton pääsy, muuttuminen tai hävittäminen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

Yhteydenotto

Kaikki tietosuojaa koskevat kysymykset, pyynnöt tai ilmoitukset voidaan lähettää yllä mainitulle yhteyshenkilölle tietosuoja-asioissa.

Tämä tietosuojaseloste voi päivittyä aika ajoin vastaamaan muuttuneita käytäntöjä tai lainsäädäntöä. Suosittelemme säännöllisesti tarkistamaan tämän selosteen viimeisimmän version.