Hoppa till sidans innehåll

09.01.2023

Ett lyckat möte är minnesvärt och har en långvarig effekt – läs mera

Här är några tips för att planera och organisera möten

Ett möte av hög kvalitet har en tydlig plan och bra arrangemang. En otroligt stor del av mötets effekt skapas innan de församlade människorna möter varandra. Det är viktigt att avsätta tid för planering av mötet. Ett av de viktigaste budskapen till deltagarna är valet av mötesplats och ett tydligt förhandsbesked om målen för samvaron.

Det är väsentligt att bjuda in rätt personer till platsen och att ta lösningar och beslut som påverkar verksamheten på lång sikt. Planeringen och genomförandet av mötet är ett starkt budskap för företagets organisation. Framgångsrika möten engagerar personal och skapar nytt värde för företagets verksamhet.

Planering av programmet och scheman för mötet är grunden för framgång. Det är viktigt för mötesledaren att lägga tid på ärendet och be om synpunkter i god tid innan man låser programmet och publicerar det.

  • Kommunicera i god tid mötets ämne, program, syfte och mål.
  • Berätta i förväg för varje deltagare i vilken roll de har blivit inbjudna.
  • Kom ihåg att även reservera tid för en mer informell diskussion. Om du övernattar på mötesplatsen ska vikten av middag och ett friare kvällsprogram inte underskattas.
  • Boka plats för ett viktigt möte som bryter deltagarna från deras bekanta rutiner. Ett nytt landskap hjälper till att tänka på saker på ett nytt sätt. Inspirerande utrymmen förmedlar budskapet att mötet och de diskussioner som pågår där har ett betydande värde för företaget.

Högkvalitativ kommunikation berättar om vikten av mötet och dess deltagare. Goda förutsättningar ger deltagarna möjlighet att vidga sina perspektiv, fokusera, lyssna och bygga gemensamma idéer. De personer som sammankallats på detta sätt har möjlighet att hitta gemensamma lösningar och engagera sig i beslut. Slutresultatet av ett högkvalitativt möte är människor som är engagerade i beslut, en tydlig gemensam riktning och förståelse. Billnäs bruk ligger mitt i ett vackert 400 år gammalt kulturlandskap. Miljön i bruks-området lugnar det upptagna sinnet, hjälper till att fokusera och ger utrymme för kreativitet.

Moderna, snygga och inspirerande utrymmen är gjorda för viktiga möten. Välkommen!