Hoppa till sidans innehåll

Billnäs bruks utrymmen till uthyrning

Utrymmen till uthyrning

Mera bilder av objektet

Lähettämö

Den år 1905 byggda och år 1922 utvidgade Lähettämö-byggnaden har tidigare fungerat som Billnäs bruks måleri samt läger för färdigställda produkter.

Byggnaden genomgår en totalrenovering och förstoras.

Exakt 100 år efter den förgående utbyggnaden, på sommaren 2022, blev 6 separata kommersiella lokaler i gatuplan färdigställda – storleken på lokalerna är cirka 90 m2.

Andra våningen i byggnaden kommer att renoveras till kontors- och affärslokaler och renoveringen är klar under våren 2023.

Karkaisimo

Karkaisimo, byggt 1901 och utbyggt 1957, fungerade en gång som Billnäs brukes fabrikshall, där verktyg tillverkade i järnbruket fick sin ytbehandling.

Byggnaden har två våningar, som kan delas upp i separata enheter. Det finns privata toaletter på båda våningarna.

Yta sammanlagt ca. 320m2 (160m2/våning)

Tilläggsinformation: petri.hiltunen@billnas.fi

Mera bilder av objektet

Talikko tehdas

Talikkotehdas, ritad av arkitekten Max Frelander, stod färdig 1917. Den fungerade en gång som brukets fabrikshall.

En del av byggnadens lokaler har renoverats för kontorsbruk under 2000-talet.

Det finns ca 150 m2 kontorsyta till uthyrning, som även kan delas upp i mindre enheter.

TIlläggsinformation: petri.hiltunen@billnas.fi

Mera bilder av objektet

Mera bilder av objektet

Latorakennus

Den 1918 byggda ladan fungerade tidigare som brukets råvarulager.

För tillfället ger Lato skydd för såväl bilar som båtar under vinterhalvåret.

Tilläggsinformation: petri.hiltunen@billnas.fi