Billstenin aika (1641-1723)

Ruukki perustettiin kesäkuussa 1641, perustajan Carl Billsten toiminnan aloittamista tuki niin aika kuin paikka

 • Vahva Ruotsi-Suomen valtakunta ja toisaalta raudan kysyntää lisäsi Keski-Euroopassa käyty 30-vuotinen sota. Belgiasta sekä Pohjois-Ranskan alueilta muuttaneet ammattitaitoiset sepät, masuunimestarit sekä hiilenpolttajat edesauttoivat myös tehokkaampien raudanvalmistusmenetelmien käyttöönottoa.
 • Sijainti on hyvä – Billnäsin kohdalla Mustiojoessa suuri kallioköngäs, joten suurempia patorakennelmia ei tarvittu. Myös liikenneyhteydet meri- ja maateitse olivat hyvät. Yhtä lailla Billnäsin ympäristön metsistä saatiin tarvittavat käyttöpuut.

Vuosikausien aikana ruukki koki ylä- ja alamäkensä. Näihin vaikuttivat mm. huonosti valittu masuunin paikka, Isovihan aikaiset miehitykset sekä rutto.

Hisingerien aika (1723 – 1920)

 • Billnäsin ruukki siirtyi Hisingerin suvun omistukseen vuonna 1723
 • Ruukin tilalla, molemmin puolin koskea rakennettiin kankivasarapajat ahjoineen sekä vesirattaineen sekä hiilihuoneet. Erityisesti Johan Hisinger kunnostautui rakennuttajana.
 • Hän kehitti myös ruukkiensa maanviljelystä sekä perusti näiden yhteyteen puutarhoja.
 • Pohjoispuolella sijainneet ruukin vanhimmat osat tuhoutuivat kahta rakennusta lukuun ottamatta tulipalossa vuonna 1775
 • 1800-luvun puolivälissä tehtyjen uudistusten myötä ruukin päätuotteen, kankiraudan, tuotanto kasvoi. Tuotteet myytiin lähinnä ulkomaille.
 • Ruukin toiminta hiipui 1880-luvun alussa eurooppalaisten ja amerikkalaisten tehtaiden kehittyessä – ruukit vanhanaikaisine tuotantomenetelmineen eivät pystyneet kilpailemaan näiden kanssa.
 • 1883 ruukin omistus siirtyi Fridolf Leopold Hisingerille. Uuden omistajan myötä vanhat pajat muutettiin tuotantolaitokseksi ja tuotanto keskittyi uudenlaisten metelnmien myötä ovenkahvoihin, kirveisiin, hakkuihin jne. Huippuvuotena 1915 ruukilla työskenteli 1072 työntekijää.
 • 1909 Billnäsissä aloitettiin myös konttorihuonekalujen valmistus

Fiskars-yhtiön aika (1920 – 1983)

 • Vuonna 1920 Billnäsin ruukki liitettiin osaksi Fiskars-yhtiötä.
 • Vanhojen työkalujen valmistusta jatkettiin
 • 1970-luvun lopulla vanhat ruukintilat eivät enää soveltuneet nykyaikaisen teollisuuden käyttöön ja toiminta ehtyi ruukissa 1980-luvun puolivälissä.
 • Käyttämättömyyden myötä ruukki rapistui

Pohjan Ruukkiteollisuus Oy (1983 – 2008)

 • Ruukin tilojen pelastamiseksi Pohjan kunta perusti Pohjan Ruukkiteollisuus Oy:n vuonna 1983
 • Pohjan Ruukkiteollisuus osti valtionavun turvin yli 110 rakennusta Billnäsistä ja Fiskarsista
 • Päätavoitteena yhtiöllä oli kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ruukinmiljöiden säilyttäminen ja kunnan elinkeinoelämän monipuolinen kehittäminen. Tunustuksena kulttuuriperinnön säilyttämisestä yhtiölle myönnettiin vuonna 1988 ”Europa Nostra” –palkinto.

Olli Muurainen (2008- )

 • Billnäsin ruukki siirtyi vuoden 2008 lopussa yksityisomistukseen ja näin palveluteollisuuden käyttöön.
 • Muuraisen tavoitteena on luoda ruukille sen kunniakkaasta teollisesta historiasta voimansa ammentava korkean tason kokous- ja koulutuskeskus